Politica GDPR de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal TEM Čatež, d. o. o.

I. PREZENTAREA ADMINISTRATORULUI

TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka, număr de înregistrare 5041775000 (în continuare: compania TEM) este principalul producător sloven de comutatoare electrice și prize. De peste 40 de ani, oferim utilizatorilor produse flexibile, inovatoare tehnologic și sofisticate din punct de vedere estetic, care reglează starea de spirit si atmosfera în diferite medii de viață și de muncă.

Produsele și serviciile noastre sunt prezentate și accesibile online la adresa www.tem.si, www.touch.si și pe adresele web ale altor domenii deținute și / sau operate de TEM.

În cadrul companiei TEM, suntem conștienți de importanța protejării datelor cu caracter personal și, de aceea, le administrăm cu responsabilitate. Respectăm procesarea legală, corectă și transparentă a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor, Legea privind protecția datelor cu caracter personal și a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumită în continuare: GDPR). Modul de protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private este reglementat de Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal și de Politica GDPR privind protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. Prin intermediul unor măsuri de siguranță adecvate, ne asigurăm că datele personale nu sunt accesate de o persoană neautorizată, păstrând confidențialitatea și integritatea acestora și prevenind pierderea lor.

Informațiile de contact ale administratorului:

TEM Čatež, d. o. o.

Adresa: Čatež 13, 8212 Velika Loka

Telefon:+386 7 34 89 900

Fax: +386 7 34 89 999

E-mail de contact: gdpr@tem.si

II. CARE SUNT DATELE PERSONALE PROCESATE

În compania TEM Čatež, d. o. o. procesăm datele personale ale destinatarilor noutăților electronice. Sunt date care se referă la individ și care îl pot identifica, direct sau indirect. Ne puteți furniza datele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail, țara și compania) prin completarea formularului pentru abonarea la e-noutăți. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară. Nu sunteți obligați să ne furnizați datele personale, dar dacă nu faceți acest lucru, nu puteți primi noutățile electronice.

De asemenea, procesăm informații personale despre utilizarea site-urilor noastre (clicuri pe legături, timpul petrecut) și datele de răspuns la e-mailurile noastre (dacă mesajul a fost deschis, la care link-uri ați făcut clic).

III. BAZA LEGALĂ PENTRU COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesăm datele dvs. personale:

– pe baza consimțământului pe care l-ați dat la completarea unui formular online pentru primirea noutăților electronice (e-noutăți);

– pe baza unui interes legitim în desfășurarea și dezvoltarea afacerii în legătură cu datele privind utilizarea site-urilor noastre web.

IV. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dvs. personale pentru a trimite e-noutăți, în care prezentăm noutăți, produse, servicii, oferte și evenimente, inclusiv informații și / sau marketing direct. În aceste cazuri, prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în contextul declarației individului cu privire la domeniul de aplicare permis al datelor cu caracter personal, al scopului și al canalelor de comunicații convenite, până când acestea sunt anulate de dvs.

Compania TEM colectează informații personale atunci când se vizitează site-uri, prin intermediul cookie-urilor, în scopul de a oferi o mai bună funcționalitate și experiență utilizatorilor, securitate sporită, funcționare neîntreruptă a site-urilor web și contorizarea numărului utilizatorilor pe site. TEM foloseste 2 tipuri de cookie-uri:

a) sunt cruciale și fără ele fiecare website deținut sau exploatat de compania TEM nu va funcționa așa cum ar trebui. Se setează atunci când interacționați cu site-ul.

b) prin intermediul acestora, compania TEM analizează traficul pe un anumit site pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. O persoană primește un cookie făcând clic pe butonul de pe site sau continuând experiența activă de navigare după primirea unei notificări privind modulele cookie. Puteți citi mai multe despre utilizarea cookie-urilor accesând link-ul www.tem.si/piskotki.

V. CÂT TIMP PROCESĂM DATELE DVS. PERSONALE ȘI CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ELE DUPĂ ACEEA

Compania TEM procesează datele dvs. personale în măsura și durata necesară pentru îndeplinirea obiectivului. Datele dvs. personale procesate în baza consimțământului dvs. sunt păstrate permanent sau până când revocați acest consimțământ. Datele personale pe care le procesăm pe baza intereselor conforme cu legea sunt păstrate atât timp cât există acest interes sau până când obiectivul este îndeplinit.

Datele personale după expirarea termenelor limită de mai sus sunt șterse sau transformate în anonime, ceea ce înseamnă că le procesăm în așa fel încât să nu mai fie asociate cu dvs. sau atribuite dvs.

VI. PROCESORII DE DATE PERSONALE ȘI POSIBILUL TRANSFER AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN TERȚE STATE

Datele personale ale destinatarilor noutăților electronice (e-noutati) sunt colectate și prelucrate de persoanele angajate în cadrul companiei TEM.

Nu exportăm datele dvs. personale în terțe state (în afara UE și SEE). În cazul în care datele dvs. personale ar fi transferate în terțe state, ne vom asigura că sunt luate măsurile corespunzătoare pentru a îndeplini și a asigura securitatea datelor cu caracter personal și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, în conformitate cu reglementările naționale și UE aplicabile.


VII. DREPTURILE INDIVIZILOR ȘI PROCEDURA DE EXERCITARE A ACESTOR DREPTURI

În ceea ce privește datele dvs. personale, aveți următoarele drepturi:

– să ne solicitați în orice moment:

– confirmarea faptului că procesăm datele dvs. personale;

– accesul la datele cu caracter personal și următoarele informații: scopurile prelucrării acestora; tipurile de date cu caracter personal; utilizatorii sau categoriile de utilizatori cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special utilizatorii din terțe state sau organizații internaționale; perioada prevăzută de păstrare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade; existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv modelarea profilurilor și motivele acestora, precum și semnificația și consecințele estimate ale unei astfel de procesări pentru dvs.;

– o copie (gratuită) a datelor cu caracter personal în formă electronică sau fizică (în cazul în care solicitarea este făcută prin mijloace electronice de comunicare și nu solicitați altfel, se asigură o copie în format electronic); pentru copii suplimentare pe care le solicitați, putem percepe o taxă rezonabilă, luând în considerare costurile;

– corectarea datelor personale inexacte;

– restricții de procesare atunci când:

– contestați acuratețea datelor personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor personale;

– procesarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dvs. personale și, în schimb, solicitați o restricție privind utilizarea acestora;

– nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal pentru procesare, dar aveți nevoie de ele pentru a executa, a impune sau a apăra revendicări legale;

– ștergerea tuturor datelor cu caracter personal (dreptul de uitare), dacă sunt îndeplinite condițiile prealabile prevăzute la articolul 17 din GDPR și în special când revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

– afișarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată pe scară largă și care poate fi citită de mașină, cu dreptul de a transmite aceste informații unui alt administrator fără ca noi să vă împiedicăm să faceți acest lucru;

– încetarea utilizării datelor cu caracter personal în scopul comercializării directe, inclusiv crearea de profiluri;

– nu sunteți supus unei decizii bazate exclusiv pe procesarea automatizată, inclusiv profilarea dacă sunt îndeplinite condițiile prealabile din articolul 22 al GDPR.

– dreptul de a face o reclamație împotriva noastră la Responsabilul cu protecţia datelor dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă GDPR.

 

VIII. PROCEDURA DE EXERCITARE A DREPTURILOR

Consimțământul acordat procesării datelor personale poate fi anulat oricând, permanent sau temporar, integral sau parțial, printr-o solicitare scrisă trimisă la adresa de e-mail gdpr@tem.si sau vă puteți administra consimțământul utilizând formularul MailChimp. Anularea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului până la anularea acestuia.

Puteți trimite cererile dvs. privind exercitarea drepturilor legate de datele cu caracter personal în scris la adresa de e-mail: gdpr@tem.si sau la sediul companiei TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka.

În scopul identificării fiabile în cazul exercitării drepturilor legate de datele personale, este posibil să solicităm informații suplimentare de la dvs. și luarea unor măsuri poate fi refuzată numai în cazul în care dovedim că nu putem să vă identificăm cu certitudine.

La cererea dvs. prin care vă exercitați drepturile în legătură cu datele personale, trebuie să răspundem fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de o lună de la primirea solicitării.

IX. INFORMAȚII JURIDICE

Dispozițiile acestei politici GDPR sunt complementare și nu abrogă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal. În caz de nearmonizare între prevederile acestei politici GDPR și prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal se vor aplica prevederile legislației. TEM poate schimba această politică GDPR în orice moment. Modificările pot fi găsite pe site-ul www.tem.si.

Čatež, 28.8.2018